सुख कर्ता दुखहर्ता लिरिक्स – Sukh Karta Dukh Harta Lyrics in Hindi | English Font

Sukh Karta Dukh Harta Lyrics in Hindi सुख करता दुखहर्ता, वार्ता विघ्नाचीनूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाचीसर्वांगी सुन्दर उटी शेंदु राचीकंठी झलके माल मुकताफळांची जय देव जय देव, जय मंगल मूर्तिदर्शनमात्रे मनःकमाना पूर्तिजय देव जय देव रत्नखचित फरा तुझ गौरीकुमराचंदनाची उटी कुमकुम केशराहीरे जडित मुकुट शोभतो बरारुन्झुनती नूपुरे चरनी घागरिया जय देव जय देव, जय मंगल …

सुख कर्ता दुखहर्ता लिरिक्स – Sukh Karta Dukh Harta Lyrics in Hindi | English Font Read More »